Deliye Her Gün Bayram

Deliye Her G n Bayram Nasreddin Hoca d l n kazanan bir yk yle birlikte e de erde bir ok yk n n yer ald bu kitap y llard r i inde ya ad m z bo untu ve gerilim ortam n n ger ekte ne denli komik elerden olu tu unu a rt c b

 • Title: Deliye Her Gün Bayram
 • Author: Muzaffer İzgü
 • ISBN: 9789754942163
 • Page: 179
 • Format: None
 • Nasreddin Hoca d l n kazanan bir yk yle birlikte, e de erde bir ok yk n n yer ald bu kitap, y llard r i inde ya ad m z bo untu ve gerilim ortam n n, ger ekte ne denli komik elerden olu tu unu a rt c bir bi imde sergiliyor lk sayfas ndan son sayfas na dek zengin bir g lmece kayna , bir ba ucu kitab d r Deliye Her G n Bayram Arka kapaktan

  • Best Read [Muzaffer İzgü] ☆ Deliye Her Gün Bayram || [Suspense Book] PDF ☆
   179 Muzaffer İzgü
  • thumbnail Title: Best Read [Muzaffer İzgü] ☆ Deliye Her Gün Bayram || [Suspense Book] PDF ☆
   Posted by:Muzaffer İzgü
   Published :2019-05-05T10:46:12+00:00

  2 thoughts on “Deliye Her Gün Bayram

  1. T rkiye nin en ok okunan g lmece ve ocuk kitaplar yazarlar ndand r 107 kitap, 200 e yak n radyo oyunu yazm t r.1933 g n Adana da do du, yoksul bir ocukluk ge irdi Elaz n Di idi k y nden al mak zere Adana ya gelen ve Adana K z Lisesi nde hademelik yapan babas n n ad Ahmet, am do umlu olup Antakya dan Adana ya gelen annesinin ad ise Havva d r zg n n ifadesine g re babas Adana da ilk gecekonduyu yapan ki idir 1.Muzaffer zg bula k l k, garsonluk, sinemalarda gazoz sat c l gibi i lerde al arak e itimine devam etti y ll k n n lkokulu ndan sonra d rd nc s n f Gazipa a lkokulu nda, bu okulun depremde zarar g rmesi zerine be inci s n f stiklal lkokulu nda okuyarak ilk renimini tamamlad renimini Tepeba Ortaokulu nda s rd rd 3 y ll k ortaokulu bitirdikten sonra yat l olarak Diyarbak r retmenokulu nda okudu Bu okulda tan t G nsel Han m ile evlendi lk g rev yerleri olan Silvan da o ullar B lent ahin d nyaya geldi.Diyarbak r lk retmen Okulu nu bitirdikten sonra Silvan da, Ayd n n Ak akoca K y nde, Cincin K y nde, Ayd n merkezindeki yeti tirme yurdunda, G zelhisar lkokulku nda retmenlik yapt Ayd n da g rev yaparken ikiz k zlar Nevin ve Sevin do du 11 y ll k ilkokul retmenli inin ard ndan ortaokul retmenli ine ge ti, Ayd n Gazipa a Ortaokulu nda T rk e retmenli i yapt ve 1978 y l nda emekli olarak retmenli i b rakt , zmir e yerle ti lk yaz lar n 1959 y l nda Ayd n da yay nlanan H rayd n Gazetesi nde yay nlad K k yk ve r portajlar derleyen zg , 1964 y l ndan itibaren yazarl n Demokrat zmir Gazetesi nde s rd rd Bu gazetedeki k esinde her hafta bir yk yay mlad gibi g lmece dergisi Akbaba da da yk lerini yay mlad stanbul da kan Milliyet ve Ak am gazetelerinde r portajlar yay mland.Zamanla, r portaj ve yk lerin yan s ra tiyatro oyunu yazmaya y nelen zg , zel tiyatrolarda oynanan, radyolarda yay nlanan oyun ve ske leriyle n yapt Yazd ilk oyun, Nejat Uygur i in yazd nsaniyettin dir lk kitab Gecekondu, 1970 y l nda Remzi Kitabevi taraf ndan yay mland , bunu 1971 y l nda lyas Efendi, 1972 y l nda Halo Day adl kitab izledi Attil lhan ile tan t ktan sonra kitaplar n Bilgi Yay nevi nde yay mlayan zg n n bu yay nevi taraf ndan bas lan ilk kitab Donumdaki Para 1977 idi Bilgi Yay nevi, zg n n 44 roman ve yk kitab n , 86 ocuk kitab n yay mlad Z kk m n K k ile Ekmek Paras adl eserlerinde kendi ya am yk s n ortaya koydu Z kk m n K k , 1992 de filme aktar ld.

  2. Anadolu'nun bahsi geçen 80li yıllarda bir türlü gelişemeyen ama neyse ki saf kalmayı becerebilen toplumunun sol görüş zaviyesinden hiciv bombardımanında irdelendiği bir çırpıda bitecek ama herhangi bir edebi değeri olmayan bir kitap.Sağ-sol çatışması, idarecilerin halkı görmezden gelişi, uyanık şark kurnazlıkları gibi nice konunun işlendiği kitap bir iki günde bitecek kafa dinlendirici sayılabilecek, bu anlamda kaliteli kitapların arasına serpiştirilebilecek bi [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *